Curriculum Vitae

Arvid Sølve Urke, født 16.12.52

Kategori Tidspunkt Beskrivelse
Stilling 1996-d.d. Universitetslektor ved UiT,
Norges arktiske universitet, Narvik
    Markeds- og rekrutteringsrådgiver,
Studieadministrasjonen ved UiT, Norges arktiske universitet, Narvik
    Nominert til Studentenes Pedagogikk
Ærespris i 2006 og 2008 ved Høgskolen i Narvik.

 

1998-d.d

Opplæringskonsulent/ Kursleder i eget firma, ROSS Proaktiv A/S.
Hovedvekt er på opplæring og kursledelse, av kortere og lengre varighet, i forhold til offentlig og privat sektor over hele Norge.
     
Utdannelse 2004 Praktisk pedagogisk utdanning (PPU), Høgskolen i Narvik
  1993 Kvalitetsledelse, Sivilingeniørutdanningen i Narvik
  1985 Diplom Markedsøkonom, Norges Markedshøgskole, Oslo
  1978 Ingeniør, elektronikk, Trondheim ingeniørhøgskole, Trondheim
  1977 Offentlig godkjent Radiograf, Radiografskolen i Tromsø
  1974 Tekniker, elektronikk, Narvik Tekniske Fagskole, Narvik
     
Praksis 1991-1996 Seniorrådgiver, seksjon for kvalitet, VINN - Veiledningsinstituttet i Nord Norge
  1991-1996 Prosjektleder for Serviceskolen i Nord Norge, VINN
  1992-1994 Ansvarlig for servicemodulen
knyttet til prosjektet ” Serviceringen
Rundt OL på Lillehammer ” i regi av
LOPUS A/S, Lillehammer
  1988-1991 Markedskonsulent/
Informasjonskonsulent, VINN
  1987-1988 Prosjektleder for
Etablererskolen i Nord Norge, VINN
  1985-1988 Avdelingsleder/ Bedriftsrådgiver
ved Markedsavdelingen, VINN
  1983-1985 Radiograf, Diakonhjemmet Sykehus, Oslo
  1981-1983 Prosjektkonsulent/ Fagkonsulent
Saba Medikal, Sykehusprodukter, Oslo
  1978-1981 Radiograf, Aker Sykehus, Oslo
     
Kurs 1993 Ledelse i VINN (LIV)
Nord norsk lederutviklingsprogram(NNL)
 
  1992 Grunnkurs i revisjonsteknikk,
Norsk forening for kvalitet (NFK)
  1992 Kvalitets - simulatoren - praktisk bruk av
NS-ISO 9000-serien, Teknologisk institutt (TI)
  1991 Strategi og ledelse i
servicevirksomheter
Administrativt forskningsfond ( AFF)
v/ Norges Handelshøgskole