Ross Proaktiv AS

Priser kurs/foredrag

Dagskurs: kr 15.000*,
reise etter statens regulativ

Kurs 5 eller 5 timer: kr. 15.000*,
reise etter statens regulativ

Kurs 4 timer: kr. 10.000*,
reise etter statens regulativ

Kurs 3 timer: kr. 8.000*,
reise etter statens regulativ

Kurs 2 timer: kr. 6.000*,
reise etter statens regulativ

*Kurstjenestene er ikke mva. pliktig.

--

Ross Proaktiv AS ble opprettet i 1998.
Kontakt Arvid Sølve Urke på telefon, mail eller post.

Mobil: 91524421

Mail: arvid.s.urke@uit.no

Post:
ROSS Proaktiv AS
Postboks 327
8504 Narvik