Personlig utvikling

Stressmestring og hindre utbrenthet

Hvordan øke livskvalitet, mestre stress og hindre utbrenthet?

Les artikkel i Avisa Nordland - om dette kurset

Noe stress kan være sunt, men når stresset blir av en slik størrelsesorden at vi ikke lenger mestrer vår egen arbeidshverdag, kan det virke nedbrytende. Hvis man presser medarbeidere for hardt, vil resultatet påvirkes i negativ retning. Det oppstår lettere konflikter som igjen kan gå ut over relasjoner, både internt og ut mot kundene. I verste fall kan et slikt press resultere i utbrenthet eller alvorlig sykdom. Ved å lære seg å skape indre harmoni, gjennom stressmestring og avspenningsteknikker, vil resultater og den enkeltes livskvalitet, øke.


Det er de dyktige, engasjerte og ambisiøse medarbeiderne som brenner ut – du må ha noe å brenne for å brenne deg ut. Stadig flere blir utbrent i jobben og de som brenner ut blir yngre og yngre. Det hardeste presset man utsettes for, kommer gjerne fra en selv. Når avstanden blir for stor mellom egne mål og det man får utrettet, er det fare på ferde. Når man i tillegg er så sliten at helgen ikke er nok for å få "ladet batteriene", bør varsellampene begynne å blinke...

Gjennom bevisstgjøring på hvordan stress og utbrenthet finner sted, ønsker kursleder å øke deltakernes selvinnsikt. Gjennom eksempler ledes deltakerne inn på mestringsstrategier - eksempelvis på hvordan man kan gjøre prioriteringer under press. Ved å finne individuelle tiltak mot stress og sammenstille dette med stressmestringsteknikker og bedre personlig planlegging - individuell forebygging - prøver kurset å gi deltakerne en bedre individuell STRESSMESTRING.

Innhold

Hva er stress?
Positivt / negativt Stress
Overstress / Understress
Tidsklemma
Honningfella
Stressreaksjoner
Stressfaktorer
Stressignaler
Bevissthet om stress

Stressmestringsteknikker
Fysisk form
Sunne kostvaner
Avspenningsteknikker
Meditasjon
Autogen trening
Progresiv muskelavspenning
Visualisering
Åndedrett
Hvilepauser

Hva betyr det å være utbrent?
Forebygge utbrenthet
Hindre utbrenthet
Symptomer på utbrenthet
Faktorer som påvirker risikoen
Utbrenthets test


Tankerekke
1. Du blir hva du tenker.
2. Du blir hva du spiser.
3. Den som puster riktig, lever riktig.